Menu Đóng

Tư vấn Quản trị khủng hoảng

TƯ VẤN QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG

how-to-manage-pr-crisis-1024x694

Rủi ro và khủng hoảng là các mặt trái của công việc kinh doanh tại bất kỳ thị trường nào. Khủng hoảng thường được định nghĩa như một sự kiện mà theo đó được dự đoán dẫn đến tình trạng bất ổn định và phức tạp, khó khăn và làm trở ngại, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức, cộng đồng hoặc doanh nghiệp, dự án đầu tư.

PACTA cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ khách hàng quản trị khủng hoảng một cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, cho dù nó là khủng hoảng thuộc bất kỳ loại hình nào, bất cứ đe dọa nào tới sự hoạt động bình thường, thương hiệu, uy tín, các quyền và lợi ích hợp pháp hoặc công việc kinh doanh của doanh nghiệp. 

Prepared Not Unprepared - Stock Image (Click for more)
Risk management in word tag cloud

Dịch vụ hỗ trợ

  • Rà soát, phân tích tình huống và hồ sơ
  • Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động
  • Huấn luện thực hiện kế hoạch
  • Tìm kiếm thông tin và  hỗ trợ điều tra

Cùng thực thi giải quyết

  • Tư vấn trong truyền thông
  • Hỗ trợ và trợ giúp kiểm tra nội bộ
  • Ý kiến tư vấn, quan điểm pháp lý từ chuyên gia.
  • Liên hệ với các cơ quan hữu quan
  • Các biện pháp hóa giải xung đột

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN