Menu Đóng

Tư vấn chiến lược quản trị doanh nghiệp

Tư vấn chiến lược quản trị doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế trong quản lý và điều hành. Các phần hành chủ yếu bao gồm: Lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; chương trình sản xuất và bộ máy vận hành…

Mục tiêu của hoạt động  này nhằm  khắc phục các vấn đề tồn tại của doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

business_performance_strategy
Blog_02_main-min

CHUẨN HÓA VÀ ĐẶC THÙ

PACTA áp dụng các phương pháp quản trị đã được chuẩn hóa và áp dụng ở hầu hết các Doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới, đồng thời cũng được cải tiến, sửa đổi để phù hợp với đặc thù văn hóa riêng của khách hàng.

ỔN ĐỊNH VÀ BỀN VỮNG

Doanh Nghiệp sau khi được đội ngũ Chuyên gia tư vấn, huấn luyện đều  gia tăng doanh số (ít nhất 20%), năng lực quản lý  của Quản lý được nâng cao; Đào tạo được bộ máy nhân sự thiện chiến; Doanh nghiệp có hệ thống quản trị với quy trình bài bản chuyên nghiệp.

PACTA cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, tư vấn triển khai chiến lược theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) kết hợp hệ thống đánh giá hiệu quả công việc  (KPI). Chúng tôi tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh trên cơ sở kết nối kế hoạch kinh doanh với chiến lược phát triển và hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Nội dung tư vấn:

– Khảo sát và lập báo cáo chiến lược
– Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh
– Triển khai thực hiện chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC)
– Xây dựng kế hoạch kinh doanh

– Xây dựng kế hoạch đánh giá KPI

– Hỗ trợ triển khai chiến lược
– Xây dựng kế hoạch đào tạo theo khung năng lực 

PACTA cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự và kế hoạch đào tạo cho các doanh nghiệp. Xây dựng chiến lược nhân sự giúp các doanh nghiệp xác định rõ các nhóm nhân sự chiến lược, có định hướng rõ ràng trong việc phát triển đội ngũ nhân sự.
Dịch vụ này cũng giúp xây dựng kế hoạch đào tạo cho đội ngũ nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp dựa trên đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực theo Khung năng lực
Quy trình chiến lược nhân sự:
– Thống nhất định hướng chiến lược phát triển
– Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
– Chuẩn hóa chức năng bộ phận
– Chuẩn hóa hệ thống chức danh
– Xây dựng mô tả công việc
– Xây dựng khung năng lực
– Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực
– Xây dựng kế hoạch đào tạo theo khung năng lực
– Xây dựng hệ thống Quy trình, biểu mẫu các bộ phận, phòng ban.

Chiến lược thương hiệu là chìa khóa cho bài toán khác biệt hóa, giúp tăng thị phần cho doanh nghiệp khi thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty cung cấp cùng một loại sản phẩm giống nhau. Không những vậy, một thương hiệu được xây dựng dựa theo mong muốn của khách hàng và phù hợp với mô hình kinh doanh sẽ làm thu hút lòng trung thành của khách hàng. Về bản chất, chiến lược thương hiệu là việc xây dựng và quản trị những khái niệm và suy nghĩ mà khách hàng có đối với thương hiệu nhằm tạo ra một hình ảnh mang ý nghĩa tích cực. 

Dịch vụ tư vấn thương hiệu bao gồm:

  • Nghiên cứu thị trường
  • Định vị thương hiệu
  • Đánh giá thương hiệu
  • Đặt tên thương hiệu
  • Kiến trúc thương hiệu
  • Nhận diện thương hiệu

PACTA đưa ra các giải pháp tối ưu hóa cho hoạt động Marketing tại các doanh nghiệp.
Xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường phù hợp với quy mô, phạm vị và sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
Định hướng tư vấn lựa chọn công cụ  CRM và quản trị Marketing.

Quy trình chiến lược Marketing
– Rà soát chiến lược Marketing đã có
– Tư vấn xây dựng chiến lược Marketing
– Giám sát thực thi
– Tuyển dụng và setup bộ phận Marketing
– Đào tạo nhân sự
– Thu hút lead database
– Triển khai các kênh Marketing

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Huấn luyện tài chính

Previous
Next